Kayıtlar

Çok yükseğe çıkamam, bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam, bende alçaklık korkusu var.

Sahte dostlar

Başarısız Koç

Özgürlüğün önündeki engeller bazen fiziksel değil zihinseldir.

İnsanlardan bir şey isteme ki insanlar seni sevsin Allah'tan iste ki Allah seni sevsin.

Sen bu mektubu okurken...

Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir.

Kediler nankörmüş...

Bab-ı dua...

Ölüm senin peşinde... Sen neyin peşindesin?

Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya..

Ben bunu takınca sen mısınayı iki kere kuvvetlice çek bırak..

Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım. (Cenap Şehabettin)